logo klein

Bestuurhome 

nieuws

agenda

gebruiksrooster 

verenigingen 

bestuur 

bridgelessen 

bereikbaarheid 

parkeren 

evenementen 

stuur een e-mail

bridgekoffers

Het bestuur van de Stichting Multifunctioneel Sportcentrum Hengelo wordt gevormd door:

Paul Hoogendoorn (voorzitter)
Paul is lid van schaakvereniging HSC-Stork
(Paul is aftredend en zoekt een opvolger)

Liesbeth Kollewijn (secretaris)
Liesbeth is lid en secretaris van bridgeclub Het Twentse Ros


Dick Dooren (penningmeester)
Dick is lid van bridgeclub Teletroef en van bridgeclub Het Twentse Ros. Hij is tevens penningmeester van het district Twente van de NBB.


Ron Zilversmit (lid)
Ron is lid van bridgeclub Teletroef en lid en vice voorzitter van bridgeclub Het Twentse Ros


Ans Dalhuisen (lid)
Ans is lid en bestuurslid van Mahjongvereniging De Rode Draak Twente


Regobert Eijkelkamp (lid)
Regobert is lid en voorzitter van schaakvereniging HSC-Stork en trainer bij Jeugdschaakvereniging Minerva


Jan Koopman (lid)
Jan is lid van damclub Twente's Eerste


Ben Zuidinga (lid)
Ben is lid van bridgeclub Teletroef en van bridgeclub Het Twentse Ros en bestuurslid van De Nieuwe Lichting

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08149328

correspondentieadres:  Prof. Van 't Hoffstraat 3, 7557 AT Hengelo
e-mail:   info@dsc-hengelo.nl